Finančne spodbude EKO SKLADA v letu 2016

V letu 2016 so v sklopu delovanja eko sklada na voljo finančne spodbude, katere se delijo na glede na namen financiranja na kredite in nepovratne finančne spodbude. Upravičenci finančnih spodbud so lahko fizične osebe, pravne osebe in lokalne skupnosti.

 

Aktualni javni pozivi v obliki kreditov veljajo od 15.04.2016 do objave zaključka v Uradnem listu. Odprti so sledeči javni pozivi:

 • JP 55OB16 za kreditiranje okoljskih naložb občanov za katere je na razpolago 6,0 milijonov eurov z obrestno mero trimesečni EURIBOR + 1,3 %.
 • JP 56OB16 za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov za katere je na razpolago 5,0 milijonov eurov z obrestno mero trimesečni EURIBOR + 1,3 % oziroma za določene naložbe višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države.
 • JP 57LS16 za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti za katere je na razpolago 5,0 milijonov eurov z obrestno mero trimesečni EURIBOR + 1,0 %.

Aktualni javni pozivi v obliki nepovratnih finančnih spodbud so:

 • JP 30SUB-OB15, nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb za občane, objavljen v letu 2015. Na javnem pozivu lahko kandidirajo le fizične osebe. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot je določen absolutni znesek za posamezen ukrepu po tem JP.
 • JP35SUB-AVPO15, nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, objavljen v letu 2015. Na javnem pozivu lahko kandidirajo le občine, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje tudi namen nakupa avtobusov za izvajanje dejavnosti linijskega prevoza.

 

  • 36SUB-SOCOB15, nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, objavljen v letu 2015. Predmet JP so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na degradiranih območjih.
  • Višina spodbude ja lahko do 100 % priznanih stroškov naložbe.
 • JP 37SUB-OB16, nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitost starejših stanovanjskih stavb za občane, objavljen 04.03.2016. A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,  B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,  C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,  D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,  E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,  F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,  H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi, I – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe, J – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, K- nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu.

 

 • V sklopu tega javnega poziva je mogoče pridobiti nepovratne finančne spodbude za:

 

Na javnem pozivu lahko kandidirajo le fizične osebe. Višina nepovratne finančne spodbude znaša pri izvedbi enega ali dveh ukrepov do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot je določen absolutni znesek za posamezen ukrepu po tem JP in ne več kot 50 % priznanih stroškov naložne na degradiranih območjih. V primeru hkratne izvedbe treh ali več ukrepov sočasno v isti starejši stanovanjski stavbi, na isti vlogi, je spodbuda kot v primeru enega do dveh ukrepov, vendar povišana za 50 %, vendar ne več kot 30 %  priznanih stroškov in ne več kot 50 % priznanih stroškov naložbe na degradiranih območjih.

 • JP 38SUB-EVPO16, nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila, objavljen 26.02.2016.
 • JP 39SUB-EVPO16, nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila, objavljen 26.02.2016.
 • JP 40SUB-LS16, nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena, objavljen 15.04.2016.

Vsi javni pozivni so odprti do objave zaključka v Uradnem listu. Pri postopku pridobivanja nepovratnih finančnih spodbud je pomembno, da mora vloga na javni poziv biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe. Več informacij o nepovratnih finančnih spodbudah in kreditih v sklopu Eko sklada za občane, lokalne skupnosti in pravne osebe lahko pridobite na spletu www.ekosklad.si.

 

Pred odločitvijo za izvedbo v posamezno naložbo v sklopu novogradnje ali pred odločitvijo za posamezen ukrep v sklopu energetske prenove obstoječe stavbe se posvetujte z ustrezno usposobljenimi strokovnjaki, od katerih si pridobite čim več strokovno koristnih informacij, katere vam bodo v pomoč na vaši poti do življenjsko zastavljenih ciljev. Večino teh informacij lahko pridobite v Energetsko svetovalnih pisarnah ENSVET širom po Sloveniji, prav tako vam bodo energetski svetovalci pomagali pripraviti vloge za nepovratne finančne spodbude v sklopu Eko sklada.

 

 

 

ENSVET_DERING

ENERGETSKO SVETOVANJE

ZA OBČANE

 

 

 

 

 

 

Energetski svetovalec:

Goran Dervarič, univ.dipl.inž.str.